Atom Ruhu, biyomedikal yeniliklerin arttığı yakın bir gelecekte geçen spekülatif bir anlatı. Trinidad ve Tobago’da geçen ve bu iki adadaki LGBT topluluğuyla çekilen film, kriyojenik olarak dondurulmuş bir Nuh’un Gemisi oluşturmak için tüm yaşam biçimlerinden DNA örneklerini inceleyen ve toplayan bir grup evrim genetikçisinin çalışmasını ele alıyor. Soyu tükenmiş medeniyetlerden arta kalan titreşimlerin hâlâ hissedildiği tekno-bilimsel bir sibernetik gelecek sunan video, bilim ve mitolojiyi harmanlayarak, hesaplama ve biyoloji teknolojilerinin insanlığın ve çevrenin gelecekteki tekrarları üzerindeki etkilerine odaklanıyor.

Ursula Mayer’in, Bilginin Ateşi Bütün Karmayı Yakıp Kül Ediyor adlı yerleştirmesi, gerçek hayatta var olan bir kişinin, trans model Valentijn de Hingh’in oyalanma halindeki dijital avatarını konu alan bir HD video döngüsü. Video oyunlarında, karakterler bir oyuncu tarafından yönlendirilmediğinde, genellikle nefes almak ya da ayağını yere vurmak gibi tekrar eden eylemlerde bulunurlar. Mayer’in videosunda Valentijn de Hingh de önceden kodlanmış eylemler yaparken görülüyor. Mayer’in gözünde doğa ile kültürün birbirine karışacağı bir geleceğe işaret eden bu çalışma, Donna Haraway’in insan-sonrası için bir avatar ve ikon sunduğu Siborg Manifestosu adlı yapıtına getirilmiş bir güncelleme.

Ursula Mayer’in (d. 1970, Ried im Innkreis, Avusturya) pratiği film, video, heykel ve yerleştirmeleri kapsıyor. Filmleri; mimarlık, moda, edebiyat, politika, mitoloji, jeoloji ve bilimden alınan simgelerden oluşan berrak görüntü devreleridir. Mayer, geleceğin insan-sonrası ontolojisini kurmak ve görselleştirmek için filmlerinde kullandığı şiirsel dil yoluyla mitler, biyopolitika ve sinema göstergebilimini birbirine dokuyor. Kişisel sergileri arasında Atom Spirit [Atom Ruhu], Salzburger Kunstverein (2017); To What I Might Become [Olabileceğim Şey], Moderna Museet, Malmö (2015); But We Loved Her [Ama Onu Sevmiştik], 21er Haus, Viyana (2013) sayılabilir. Yakın zamanda eserleri Be Fragile! Be Brave! [Kırılgan Ol! Cesur Ol!], Center for Contemporary Arts, Estonya (2017); SeMA Bienali, Mediacity Seul, Güney Kore (2016) ve The New Human [Yeni İnsan], Moderna Museet, Stockholm’de (2016) yer aldı. Mayer 2014 yılında deneysel film alanında Derek Jarman Ödülü’nü, 2007’de ise Otto Mauer Ödülü’nü kazandı.

SERGİLENEN ESERLER

Atom Ruhu, 2017
HD’ye transfer edilmiş 16mm: 17’34’’
Sanatçının ve LUX, Londra’nın izinleriyle.
Avusturya Federal Başbakanlığı, Arts Council England ve The Elephant Trust destekleriyle üretilmiştir.

Bilginin Ateşi Bütün Karmayı Yakıp Kül Ediyor, 2019
LED ekranda tekrarlayan HD video
200 × 300 cm
Sanatçının izniyle.
16. İstanbul Bienali tarafından sipariş edilmiştir.
Phileas – A Fund for Contemporary Art ve Federal Chancellery of Austria’nın destekleriyle üretilmiştir.
Avusturya Kültür Ofisi İstanbul’un desteğiyle sergilenmiştir.

Yukarı
madebycat ®