ÇAP’a seçilen katılımcılar, 9 ay boyunca haftalık olarak gerçekleşen ve katılımcıların ilgi alanları ve ihtiyaçları düşünülerek her dönemde yeniden tasarlanan seminer ve atölyelere devam ediyor.

ÇAP katılımcılarının her birine, 9 ay boyunca düzenli aralıklarla buluşarak projelerini geliştirecekleri ve tartışacakları birer danışman sağlanıyor. Danışmanların kimler olacağına katılımcıların ve projelerin ihtiyaçları göz önüne alınarak, katılımcılarla birlikte karar veriliyor.

ÇAP ayrıca katılımcıların teknik ihtiyaçları ve teorik meraklarına göre, program süresince gerektiği zamanlarda ulaşmak istedikleri kişi, kurum ve teknik desteğe ulaşmalarına yardımcı oluyor.

ÇAP boyunca katılımcıların üzerinde çalıştıkları bir ya da birkaç proje/fikir olması, programın verimli geçmesi açısından önemlidir. Katılımcıların program süresince diğer katılımcılarla işbirliği halinde ve danışmanlarla birlikte çalışarak bu projeleri/fikirleri geliştirmeleri amaçlanıyor. Katılımcıların projelerinin takibi, programın ortasında ve sonunda Danışma Grubu üyelerine yapılacak sunumlarla gerçekleştiriliyor.

Danışmanlıklar

2019-2020 Dönemi

Bager Akbay, Halil Altındere, Hera Büyüktaşçıyan, Duygu Demir, Pelin Derviş, Merve Elveren, Köken Ergun, İnci Eviner, Leyla Gediz, Sibel Horada, Yasemin Özca, İz Öztat, Ali Taptık, Ezgi Tuncer ve Dilek Winchester

2018-2019 Dönemi

Fulya Erdemci, Jean François Perouse, Nazlı Gürlek, Merve Elveren, Hale Tenger, Zeynep Dadak, Serdar Soydan, Tuğçe Tuna, Süreyyya Evren, Zeynep Öz, Gürcan Keltek, Esra Aysun, Hera Büyüktaşçıyan, İz Öztat, Ali Taptık, Burak Delier, Tunca Subaşı, Deniz Gül ve Burak Tamer

Seminerler ve Atölye Çalışmaları

Program kapsamında yurtiçinden ve yurtdışından sanatçı, küratör ve akademisyenlerin katılımıyla haftalık seminerler, dersler ve atölye çalışmaları düzenlenir.

2019-2020 Dönemi

Banu Karaca, "Osmanlı Sonrası Sanat Tarihlerini Yeniden Okumak"

Serdar Soydan, ''Tefrika Listelerinden Soy Ağacına''
Bu sunumunda araştırmacı Serdar Soydan çoğunlukla edebiyat kanonu dışında bırakılmış, ötekileştirilmiş, yeterince bilinmeyen konu, isim ve eserleri merkeze alan arşiv çalışmalarından örnekler eşliğinde tefrika romanları kitaplaştırma süreçlerinden bahsediyor ve bu araştırmalar sırasında kaydını tutmaya başladığı Türkiye basınında LGBTİ yansımalarının izlerini bizimle paylaşıyor.

Sibel Yardımcı, ''Bedenin Tarihselliği"
MSGSÜ Sosyoloji bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sibel yardımcı bu seminerinde bedenin tarih boyunca nasıl tartışıldığını farklı düşünürlerden referanslarla tartışmaya açıyor ve güncel haberler ve gündemler eşliğinde beden, cinsellik, sakatlık gibi konularda katılımcıların kendi eleştirel düşüncelerini üretmelerini yüreklendiriyor.

Nazlı Gürlek, "Aşağı, İçeri. Doğallıkla"
Sanatçı Nazlı Gürlek dans, hareket, performans, yazı ve konuşma içeren kavramsal atölye çalışmasında katılımcıları birlikte hareket ederken bedenleri üzerine düşünmeye, konuşmaya ve paylaşmaya davet ediyor.

Gurur Ertem, "Bedene ve Bedenle Tanıklık Etmek" 
Sosyolog ve dansçı Gurur Ertem bu atölye çalışmasında hareket ve çizim kullanarak bedene bedenle tanıklık etmek, sosyal ve politik travmaların bedenlenmesi, bedensel ve maddi çevrenin iç içeliği ve şiddetsiz iletişim modelleri ile ilgili düşünmeye ve tanıklık etmeye davet ediyor.

Evrim Hikmet Öğüt: "Göçün Seslerini Düşünmek: Olasılıklar, Örnekler, Öneriler"
Etnomüzikolog Doç. Dr. Evrim Hikmet Öğüt, göç deneyiminin müzikle ilişkisini hem müziğin kendisindeki dönüşümü hem de müzik icracılarının değişen davranışlarını içeren geniş bir çerçeveden ele alıyor ve dinleme pratiklerini ve “müzik” diyebileceğimiz her şeyi doğal bir biçimde içeren “ses evrenini” de bu çerçeveye dahil etmeyi öneriyor. Bu atölye çalışmasında, göç ve müzik ilişkisi, çeşitli boyutlarıyla, örnek çalışmalar ve etik tartışmalar çerçevesinde katılımcılarla birlikte düşünülüyor ve tartışılıyor.

Ayşe Erek, ''Hafızadan Hayal Gücüne: Mekan, Nesne, Anlatılar" (2 hafta)
Bu atölye çalışması Piere Nora’nın Hafıza Mekânları ve Svetlana Boym’un Nostaljinin Geleceği isimli kitaplarından seçilmiş iki bölüm üzerinden durağan gibi görünen hafızadan yaratıcı ve değişken olana yönelik deneysel bir okuma yapmayı amaçlıyor.

Ayça Çiftçi, "Türkiye Sinemasında İstanbul Portreleri"
Bu seminer buluşmasında sinema yazarı ve Dr. Öğretim Üyesi Ayça Çiftçi ile Ah Güzel İstanbul, Muhsin Bey ve Uzak filmleri üzerinden Türkiye sinemasının farklı tarihsel dönemlerinde kent olarak İstanbul algısı ve İstanbullu ve İstanbul’a dışarıdan gelmiş olan karakterlerin kent ile ilişkisi tartışılıyor.

Aylin Kuryel, ''Milliyetçilik ve İmaj Politikaları"
Amsterdam Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Aylin Kuryel bu seminerinde gündelik hayattaki milliyetçi imaj politikalarını hediyelik eşyalar, dövmeler ve kamusal alandaki anıtlar üzerinde dönen tartışmaları merkezine alarak tartışmaya açıyor.

Sezai Ozan Zeybek, ''Otoriter Rejimlerde Mücadele Stratejileri: Bir Atölye Çalışması’’
Araştırmacı ve akademisyen Doç. Dr. Sezai Ozan Zeybek ile buluştuğumuz bu atölye toplumsal değişim için neler yapılabileceğine dair perspektifler sunuyor, farklı siyasi hareket tarzlarından örnekler veriyor. Temel amaç, değişimin nerelerde tıkandığını tartışmak.

Emre Işık, "Güneş Sistemi ve Ötesi, Bir Astrofizik Sohbeti"
Uçsuz bucaksız bir evrende, üç yüz milyar yıldızlı bir gökadanın eteklerinde, ortalama bir yıldızın koynunda geçen dört buçuk milyar yıldan sonra, mavi beyaz bir gezegenin incecik kabuğunda türemiş iki ayaklılar, yüz milyar odalı beyinleriyle tüm bu olup biteni anlamaya mı çalışıyorlar ne?

Saffet Murat Tura, "Nasıl Oluyor da Rüyalarımızı Hatırlıyoruz?"
Psikanaliz, nörobilim, zihin ve bilim felsefeleri alanlarında çalışmalarıyla tanınan Dr. Saffet Murat Tura ile beyninin çalışma ilkeleri ve belleğin nörobilimsel çalışma ilkeleri üzerine bir sohbet gerçekleştiriyoruz.

Sami Gülgöz, "Hafızayı Anlarken Zihin, Beden ve Nesne İlişkisi"
Hatırlamak genellikle zihin tarafından yapıldığı düşünülen bir eylemdir. Öte yandan farkında olmadan öğrendiklerimiz ve hatırladıklarımız da zihnimizin bizim farkında olmadan da bu eylemi gerçekleştirdiğini gösteriyor. Bedenin ve çevremizdeki nesnelerin hatırlamadaki etkileri de göz ardı edilmemelidir. Bu buluşmada çevre, nesne ve beden bağlamı içinde insanın hafızaya bilgi yerleştirmesi ve onu daha sonra hatırlaması üzerinde çalışacağız.

Saliha Yavuz, "Sanat Alanında Sanatçılar ve Diğer Aktörler, Haklar, Olasılıklar"
Bu seminerde kültür ve sanat yöneticisi, küratör Saliha Yavuz ile sanatçı ve etrafındaki diğer aktörleri haritalandırıyor, sanatçıların ve kurumların karşılıklı hakları üzerine bilgilendirme yapıyor ve bu ağdaki ilişkileri farklı açılardan koruyabilmek için kullanabileceğimiz belgeler hakkında sohbet ediyoruz. Seminer ayrıca sistem dışı olasılıklara, fonlara ve misafirlik programlarına dair kısa bilgilendirmeleri içeriyor.

Sevim Sancaktar, "Mana, Mecra, Anlatı" (3 hafta)
Sanatçı Sevim Sancaktar ile uzun soluklu çalıştığımız bu atölye, farklı disiplinlerde gerçekleştirilen üretimleri, sunum mecraları ve mekânla kurulan ilişkiler üzerinden tartışmaya açmayı hedeflemektedir. Atölye süresince, üretim yapılarında kullanılan malzemelerin ve alınan sergileme kararlarının bağlamı ve sergilemenin politiği, ilişkisel tüm boyutlarıyla değerlendirilir. Malzeme alternatifleri, sunum mecrasının projeye uygun olarak detaylandırılması, farklı disiplinler üzerinden çapraz okumalara imkân sağlayacak ilişkilenmelerin neler olabileceği ve mekâna özgü yerleştirme olanakları katılımcılar ile sırasıyla tartışılır.

Kerem Ozan Bayraktar, "Dünyalar nasıl yapılır?"
Sanatçı ve akademisyen Kerem Ozan Bayraktar ile fikirleri organize etmeye çalışmanın yöntemlerine, çözümlemeci ve bütüncül yaklaşımların farklarına, araştırmaya ve tüm bunların sınırlarına dair, sibernetikten, sistem teorisinden ve ekolojinin yöntemlerinden esinlenen bir sanatçı sunumu için buluşuyoruz.

Banu Cennetoğlu: Sanatçı sunumu
Sanatçı Banu Cennetoğlu documenta 14 için ürettiği Gurbet’in Güncesi: Yüreğimi Dağlara Nakşettim ve BEINGSAFEISSCARY (Güvende Olmak Korkutucu) çalışmalarını merkeze alarak sanatsal araştırma, eserin üretimi sürecinde ortaya çıkabilecek beklenmedik politik atmosfer değişiklikleri, kurumlarla pazarlık etme süreçleri ve bu süreçlerle baş etme stratejileri üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

Can Altay ile sohbet buluşması
Sanatçı ve akademisyen Can Altay ile gerçekleştirdiğimiz bu buluşmada ÇAP katılımcıları program boyunca kurdukları ilişkiler üzerinden birbirlerinin çalışmaları üzerine tartışma egzersizleri yapıyorlar, ahali kavramı ve birlikte üretme üzerine örnekleri tartışıyorlar.

Ozan Atalan & Prof. Dr. Serhat Alkan: "İnsanmerkezcilik ve Hayvancılık"
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Sun’i Tohumlama Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Serhat Alkan’ın bienal sanatçılarından, aynı zamanda araştırmacı ve eğitmen Ozan Atalan’ın konuğu olduğu bu sohbet, İstanbul’un mandalarını konu edindi. İstanbul için tarihsel, kültürel ve ekonomik değere sahip mandaların yaşam alanlarına yapılan kentsel müdahaleler ile insan merkezci yaklaşım ilişkilendirildi, bilimsel ve sanatsal bakış açıları meracılıktan çiftliklere geçiş ekseninde bir araya getirildi.

Haegue Yang: "Haegue Yang ve Hüznü" 
Nisan 2018’de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore devlet başkanı Moon Jae-in, Kore yarımadasının ortasında askerden arındırılmış bir bölgede görüştü. Yarım saatlik bu özel konuşmanın uluslararası medyaya yansıyan canlı yayını öyle bir uzaklıktan çekilmişti ki bir tek kamera deklanşörleri ile bölgedeki kuşların şakıması duyulabiliyordu. Tarihi görüşmenin bu ses kaydı, Haegue Yang’ın 16. İstanbul Bienali için ürettiği, çeşitli kokular, sesler ve dokularla duyuları uyaran kuşatıcı yerleştirmesine dahil edildi. Bu konuşmasında Yang, hem kendi çok yönlü pratiğini hem de bienalin bu yeni siparişini tartışmaya açtı.

James Voorhies, "Bir Kitabevi: Küratöryel Strateji Olarak Tüketici Biçimi"

2018-2019 Dönemi

 • İsmet Akça, "Türkiye Siyasal Hayatı: Temel Yaklaşımlar"
 • Emin Alper, "Tepenin Ardı ve Abluka Filmleri Üzerine Sanatçı Konuşması"
 • Banu Karaca, "Osmanlı Sonrası Sanat Tarihlerini Yeniden Okumak"
 • Fırat Genç, "Kent Sosyolojisinde Temel Yaklaşımlar ve Güncel Literatür"
 • Emre Yeksan, "Körfez Filmi Üzerine Sanatçı Konuşması: 'Sinemada Protagonist Olarak Kent'"
 • Cenk Özbay, "Queer Bir Araştırmaya Doğru?"
 • Metin Akdemir, "Türkiye'de Queer Sanat ve Aktivizmin Yoldaşlığı!"
 • Aylin Kuryel, "Sıkıntının Politikası"
 • Sezai Ozan Zeybek, "Demokrasi Nasıl Ortaya Çıktı? Siyaset Bilimi, Sosyoloji ve Coğrafya Disiplinlerinden Yola Çıkan Üç Farklı Cevap"
 • Begüm Özden Fırat, "Mülkiyet ve Müşterekler"
 • Saffet Murat Tura, "Bilinç ve Bellek"
 • Emre Işık, "Güneş Sistemi ve Ötesi"
 • Emre Şan, "Merleau-Ponty'nin Fransız Felsefesi İçindeki Yeri ve Sanatla İlişkisi"
 • Bülent Gözkan, "Aydınlanma ve Devrim"
 • Saliha Yavuz, "Sanat Alanında Sanatçı ve Diğer Aktörler: Haklar, Olasılıklar"
 • Burak Delier, "Nasıl Sanatçı Olunmaz?"
 • Gabi Ngcobo, "Dreaming Collectively: The Making of the 10th Berlin Biennale for Contemporary Art"
 • Özlem Altın ve Thiago Rocha Pitta, sanatçı konuşmaları
 • Köken Ergun, sanatçı konuşması
 • Deniz Gül, sanatçı konuşması
 • Monster Chetwynd, sanatçı sunumu
 • Erkan Özgen, sanatçı konuşması
 • Nicolas Bourriaud, "Yedinci Kıta"
Yukarı
madebycat ®