Sanat ve sanatla ilişkili alanlarda teorik, pratik, bireysel ya da kolektif çalışmalar yürütmek isteyen sanatçı ve araştırmacıları buluşturmayı hedefleyen İstanbul Bienali Çalışma ve Araştırma Programı’nın (ÇAP) 2021-2022 dönemi katılımcılarını belirlemek için başvurular 1 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında kabul ediliyor.

ÇAP’a kimler başvurabilir?

ÇAP’a her türlü malzemeyle ve mecrada çalışan sanatçılar (görsel sanatlar, sahne sanatları, edebiyat, sinema, ses) ve sanat alanına dair araştırma yapmak isteyen farklı disiplinlerden araştırmacılar başvurabiliyor.

ÇAP’a başvurmak için yaş sınırı olmamakla birlikte başvuru sahiplerinin çalışma yapmak istedikleri alanda birkaç senelik tecrübe sahibi olmaları bekleniyor.

Programın bir kısmı İngilizce yürütüleceği için katılımcıların Türkçe ve İngilizce dillerinde iletişim kurabilmesi önem arz ediyor.

Program kapsamında 6 ay boyunca (Aralık 2021-Mayıs 2022) haftada en az bir ders, seminer, atölye ve ayda bir danışmanlarla birebir görüşmeler düzenleneceği için başvuru sahiplerinin eğitim ya da çalışma takviminin bu etkinliklere düzenli katılım sağlayacak esneklikte olması bekleniyor.

Katılımcıların program süresince geliştirecekleri projeler ve araştırmalar, bireysel danışmanların yanı sıra dönem ortası ve sonunda ÇAP Danışma Grubu'nun katılımıyla yapılacak buluşmalarla takip edilecek, programın sonunda ise katılımcıların açık bir sunum yapmaları beklenecektir.

ÇAP şehir dışından başvurulara açıktır. Her dönem için şehir dışından en fazla beş katılımcıya sınırlı maddi destek sağlanacaktır. Bu destek, katılımcıların etkinliklere katılımı için gerekli haftalık Türkiye içi seyahat masraflarını karşılamaya ya da program süresince İstanbul’da yaşamalarına destek olmaya yöneliktir.

ÇAP’a geçtiğimiz dönem için başvurmuş ancak kabul almamış kişiler tekrar başvuru yapabilir.

Başvuru süreci

Başvuru için adayların aşağıdaki dosyaları 1 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında ib.arastirma@iksv.org adresine e-posta yoluyla ulaştırması gerekiyor (E-postanın ekleri 15 MB’ı aşmamalıdır.):

  • Eğitim geçmişiniz ve çalışma tecrübelerinizle bugüne dek katıldığınız sergilere, etkinliklere ya da yayımlanmış araştırmalara, makalelere dair bilgi içeren kısa özgeçmiş
  • Beş seneden eski olmayan çalışmalarınızı özetleyen ve 15 sayfayı geçmeyecek bir PDF portfolyo (Portfolyo, başvuranın alanına bağlı olarak görsel ya da yazılı olabilir; film malzemeleri için çevrimiçi video linkleri; yayımlanmış yazı, makale gibi dokümanlar için bağlantılar ya da yayımlandıkları mecraların bilgilerini içerebilir.)
  • Programa neden katılmak istediğinizi ve program süresince geliştirmek istediğiniz projeyi veya araştırmayı kısaca açıklayan, 500 kelimeyi geçmeyecek bir motivasyon mektubu
  • Başvuruya referans olabilecek iki kişinin ismi; başvuru sahibiyle ilişkisine dair bilgi, e-posta adresi ve telefon numarası

Volkan Aslan, Ayşe Draz, Kevser Güler, Ayşin Zoe Güneş, Ferhat Özgür, Bige Örer ve Zeyno Pekünlü’den oluşan Danışma Grubu, aralık sonunda görüşmeye çağırmak üzere kısa listeye alınacak isimleri belirleyecektir. Programa katılacak kişiler, yapılacak birebir görüşmelerin ardından kesinleştirilecek ve duyurulacaktır.

Programın, pandemi koşullarına uygun olarak dijital ortamda ve açık hava mekânlarda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

İstanbul Bienali Çalışma ve Araştırma Programının 2021-2022 dönemi, Avrupa Birliği Grant Scheme for Common Cultural Heritage Fonu desteğiyle ve BAK, basis voor actuele kunst işbirliğiyle gerçekleşmektedir.

Bu proje Avrupa Birliği'nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

Yukarı
madebycat ®