İstanbul Bienali Çalışma ve Araştırma Programı

İstanbul Bienali, 1987’den bu yana gerçekleştirdiği sergiler, sergi dışı etkinlikler ve programlarla Türkiye’den ve uluslararası arenadan sanatçılar ve sanat profesyonelleri için bir buluşma ve karşılaşma sahası yaratıyor. İstanbul Bienali, bu birikimden yola çıkarak, 2018 Ekim ayında araştırma ve üretime odaklı bir program başlatıyor.

İstanbul Bienali Çalışma ve Araştırma Programı, sanat ve sanatla ilişkili alanlarda teorik, pratik, bireysel ya da kolektif çalışmalar yürütmek isteyen sanatçı ve araştırmacılara yönelik bir dizi danışmanlık, atölye çalışması ve seminerden oluşuyor. Program, farklı disiplinlerden katılımcıların sanat alanında derinlikli araştırma ve üretim yapmalarına, eleştirel bir atmosferde, teknik ve fikri destek vermeyi amaçlıyor.

Bu program, katılımcıların bireysel gelişimlerini desteklemek üzere üretim için ihtiyaç duydukları zamana, mekâna, kaynaklara, imkânlara ve kişilere erişimlerini kolaylaştırıcı bir rol üstlenirken aynı zamanda ortaya çıkabilecek beklenmedik buluşmaları, disiplinlerarası üretimleri, ortak çalışmaları ve yeni işbirliklerini teşvik ediyor. Bu süreç içinde katılımcıların temel metodolojilere aşina olmaları ve kendi çalışma alanlarının ötesinde var olan üretim ve düşünce biçimleriyle etkileşime geçmeleri hedefleniyor. Ayrıca, davet edilen katılımcıların çalışma alanları, tercih ettikleri malzeme, mecra ve ihtiyaçlarına odaklanılarak, programın yapısının her yıl dinamik bir yöntemle şekillendirilmesi planlanıyor.

İstanbul Bienali Çalışma ve Araştırma Programı’nın katılımcılara yönelik düzenleyeceği buluşmaların bir bölümü, program dışı katılımcılara açık olarak kurgulanıyor.

Başvuru Süreci

Programa katılacak on beş kişi, danışma grubu tarafından, açık çağrıyla yapılacak başvurular arasından belirlenecek. Değerlendirme sürecinde, altı ay boyunca programa birlikte devam edecek bu katılımcıların farklı disiplinleri ve çeşitli çalışma alanlarını temsil etmelerine özen gösterilecek ve böylece katılımcıların bireysel çalışmalarının yanı sıra grup etkileşimi içinde de verimli tartışmalar sürdürebilmelerine ve birbirlerine farklı bakış açıları sunmalarına olanak sağlanacak.

Danışma Grubu

Programın katılımcılarını belirleyecek, içeriğini oluştururken tavsiyelerde bulunacak ve katılımcılarla altı ay süresince aralıklarla buluşup programın gidişatına dair fikir alış verişinde bulunacak olan danışma grubu, farklı disiplinlerden ve pedagojik deneyimlerden gelen kişilerden oluşacak. İlk senenin danışma kurulu, Gülçin Aksoy, Melis Behlil, Cevdet Erek, Borga Kantürk, Bige Örer, Erkan Özgen ve Zeyno Pekünlü'den oluşuyor.

Program İçeriği

Danışmanlıklar

Katılımcılar, araştırma konuları ve üretim biçimleri temel alınarak belirlenecek danışmanlarıyla program süresince aylık buluşmalarda bir araya gelecek.

Seminerler ve Atölye Çalışmaları

Program kapsamında yurtiçinden ve yurtdışından sanatçı, küratör ve akademisyenlerin katılımıyla haftalık seminerler, dersler ve atölye çalışmaları düzenlenecek.

Çalışma ve Araştırma Ziyaretleri

Program kapsamında, İstanbul dışındaki şehirlerin kültür-sanat aktörleriyle tanışıklığın geliştirilmesi ve ortak çalışmaların yüreklendirilmesi amacıyla ziyaretler düzenlenecek. Ayrıca farklı coğrafyalardaki benzer programlarla işbirlikleri yapılarak sanatçı ve araştırmacılar arasında geniş ve uluslararası bir etkileşim ağı kurulması amaçlanacak.

Ortak Çalışma Alanı

Katılımcılar, program kapsamında altı ay boyunca gündelik olarak bir araya gelip bireysel ya da kolektif çalışabilecekleri ortak çalışma alanına ücretsiz olarak erişim hakkına sahip olacak.

Başvuru Koşulları

2018 Ekim – 2019 Mart dönemi için başvurular 16 Temmuz – 30 Ağustos 2018 tarihleri arasında kabul edilecek. Danışma Grubu, Eylül ayında görüşmeye çağırmak üzere kısa listeye alınacak isimleri belirleyecek. Programa katılacak on beş kişi, yapılacak birebir görüşmelerin ardından kesinleştirilecek.

Program her türlü malzemeyle ve mecrada çalışan sanatçılara ve sanat alanına dair araştırma yapmak isteyen farklı disiplinlerden araştırmacılara açık olacak.

Program, ilk senesinde yalnızca Türkiye içinden başvuru alacak ancak programın bir kısmı İngilizce olacağı için katılımcıların Türkçe ve İngilizce dillerinde iletişim kurabilmesi beklenecek.

Başvuru sahiplerinin çalışma yapmak istedikleri alanda birkaç senelik aktif tecrübe sahibi olması tercih sebebidir.

Program kapsamında haftada en az bir ders, seminer, workshop ve ayda bir danışmanlarla birebir görüşme gerçekleşecektir. Bu etkinliklere düzenli katılım sağlanması beklenmektedir.

İstanbul dışından başvuracak ve ihtiyacı olan katılımcılar için İstanbul’da yaşam masraflarını karşılayacak sınırlı sayıda burs desteği sağlanacaktır.

Başvuru için adayların aşağıdaki dosyaları ib.arastirma@iksv.org adresine e-posta yoluyla ulaştırması gerekecektir. (E-postanın ekleri 15 MB’ı aşmamalıdır.):

  • Başvuru sahibinin iletişim bilgilerini de içeren, eğitim geçmişi ve çalışma tecrübeleri ile bugüne dek katıldığı sergilere, etkinliklere ya da yayımlanmış araştırmalara, makalelere dair bilgi veren kısa özgeçmiş
  • 5 seneden eski olmayan çalışmalarını özetleyen ve 15 sayfayı geçmeyecek bir PDF portfolyo (Portfolyo, başvuranın alanına bağlı olarak görsel ya da yazılı olabilir; film malzemeleri için online video linkleri, yayımlanmış yazı, makale gibi dokümanların linklerini ya da yayınlandıkları mecraların bilgilerini içerebilir.)
  • Programa neden katılmak istediğini ve program süresince geliştirmek istediği projeyi veya araştırmayı kısaca açıklayan, 500 kelimeyi geçmeyecek bir motivasyon mektubu
  • Başvuruya referans olabilecek iki kişinin ismi, başvuru sahibiyle ilişkisine dair bilgi, e-posta adresi ve telefon numarası

Program ve başvuru süreciyle ilgili sorularınız için: ib.arastirma@iksv.org

Yukarı
madebycat ®