Oda Projesi sanatçı kolektifi, toplumsal iletişim ve diyaloğu tetiklemek ve geliştirmek amacıyla kâr amacı gütmeyen bağımsız bir mekân olarak 2000 yılında kuruldu. Kolektif, 2005’ten bu yana İstanbul’daki soylulaştırma eğilimine tepki olarak, toplumsal uzamın kullanımı, üretimi ve harekete geçirilmesi süreçlerini keşfetmek amacıyla, stüdyoyla sınırlı çalışmalarını genişletti ve radyo programlarını, kitapları, geçici mekânları, kartpostalları ve gazeteleri de kapsayan farklı mecraları çalışmalarına dahil etti.

Oda Projesi’nin bienaldeki çokformatlı çalışması, kolektifin “annelik ve üretim” ilişkisine dair uzun zamandır sürdürdüğü araştırmalara ve çeşitli coğrafyalardaki kültür ve sanat alanından annelerle ve anne olmayanlarla yapılan bir dizi toplantıya ve görüşmeye dayanıyor. Halen devam eden bu sohbet serilerinden işitsel parçalar, Açık Radyo 95.0’daki Radyo Bienal’in haftalık yayınlarında yer almış, programın normal akışına “parazit” gibi sızarak başkalarının bakım sorumluluğu, güvencesiz çalışma ve kadın dayanışması gibi kavramları sorgulamıştı. Kolektif, programın İngilizce serisinde de yer alıyor ve bienal sırasında gerçekleşen bir dizi halka açık veya daha özel söyleşiyle birlikte Anne(x) gazetesinin yedinci sayısını da bienal kapsamında çıkarıyor. Gazetenin Türkçe matbu edisyonuna bienal mekânlarından Barın Han ve Küçük Mustafa Paşa Hamamı'ndaki okuma odalarından ve Müze Gazhane'nin P Binası ile Gazhane'de yer alan İstanbul Kitapçısı'ndan erişilebiliyor.

Oda Projesi (k. 2000, İstanbul, Türkiye) merkezi İstanbul’da bulunan bir sanatçı kolektifi. Toplumsal iletişim ve diyaloğu tetiklemek ve geliştirmek; projelere, buluşmalara ve etkinliklere ev sahipliği yapmak amacıyla kâr amacı gütmeyen bağımsız bir mekân olarak kuruldu. Kolektif, 2005’ten bu yana, İstanbul’daki soylulaştırma süreci sebebiyle, stüdyo temelli pratiğini radyo programları, kitaplar, kartpostallar ve gazeteler de dahil olmak üzere farklı mecralarda sürdürüyor. Çeşitli uluslararası ve kurumsal sergilerde yayımlanmış ve sergilenmiş ve şimdiye kadar yedi sayısı yayımlanmış Annex gazetesini ise 2003’ten bu yana bir mecra olarak kullanıyor: Annex 1: Structures of Survival [Annex I: Hayatta Kalma Yapıları] , 50. Venedik Bienali, Venedik, İtalya (2003); Annex 2: Şiirsel Adalet, 8. İstanbul Bienali, İstanbul, Türkiye (2003); Annex 3: Proje4L sergisi, Tensta Konsthall, Stockholm, İsveç (2004); Annex 4: Migrating Gardens [Göç Eden Bahçeler], Mostings Hus, Kopenhag, Danimarka (2009); Extraannex (Annex 5), Extrapool misafir sanatçı programı, Nijmegen, Hollanda (2012); Annex 6: On fail[l]ed tales and ta[y]lors [Başarısız Masallar Üzerine], Tabakalera, San Sebastián, Donostia, İspanya (2019) ve Annex 7: Anne(x), 17. İstanbul Bienali, İstanbul, Türkiye (2022).

Yukarı
madebycat ®