Arazi Kolektifi (k. 2014, Mardin, Türkiye), mimarlık ve sanat geçmişine sahip bağımsız araştırmacılar tarafından kurulan, eleştirel mekânsal pratikler ve jeontoloji kuramı çerçevesinde saha araştırmaları yürüten ve üreten bir kolektif. Arazi, otonom arşivleme, ilişkisel fenomenoloji, eylem araştırması, alternatif pedagojiler, eleştirel haritalama ve video deneyleri gibi sanat ve tasarım yöntemlerini kullanıyor. Ekstraktivist topografyaların başkalaşımı, analizi ve haritalanması üzerine kolektif bilgi ve deneyim üreten Arazi üyeleri, Yerinden Edilme Hâli: Dolaşık Topografyalar başlıklı bienal çalışmalarında, Hasankeyf'te ve Dicle kıyısında sular altında kaldıktan sonra zorla yerinden edilen köyler, Dicle havzasında yaşayan mülksüzleştirilmiş kadın çiftçiler ve arayıcılar/toplayıcılar, kayıtsız veya sınırötesi göçmenler gibi yerinden edilmiş toplulukların anlatıları ve kentsel/kırsal alanlardaki direniş pratiklerinin müşterekleştirilmesi hakkında görsel ve yazılı karma belgeler sunuyor.

Topolojik Atlas (k. 2018) kayıtsız göç, sınır rejimleri ve bunların görsel temsiline odaklanan uzun soluklu bir proje. Saha çalışmasını dijital haritalama ve modelleme yöntemleriyle birleştiriyor ve bu yolla, göçün dolaşım ve istikrarsızlıklarıyla ilişki içerisinde duygusal tanıklık, hesaplanamazlık ve belirsizlik fikirlerini araştırıyor. Araştırmaları, makinevâri tasavvurda çözünürlüğün rolü ve haritalar bağlamında Dünya yüzeyinin dolaşık geçirimsizliği fikri üzerinden yeni sömürgecilik pratikleri ile haritacılık arasındaki ilişkiyi ele alıyor. Proje, sınırların maddi, duygusal ve atmosferik nitelikleriyle ilgileniyor; kayıt dışı göçmenlerin kırılgan hareketlerini destekleyen tortulu ilişkiselliklerin zayıf ağına alan açan bir haritalama pratiği geliştiriyor.

Yukarı
madebycat ®