Claudia Martínez Garay hafıza ve tarihin, imgeler ve kültürel yapıtlarla arasındaki ilişkileri araştırıyor. Martínez Garay’ın Yaratıcı başlıklı yapıtı, hayatta kalmak için yaşam ve ölümün değiş tokuş edilmesini önemli ve gerekli gören Moçe kültüründeki ahiret inancından ilham alıyor. Moçe kültürü, El Niño olayının gerçekleştiği MS 800-900 yılları arasında yaşanan sel ve kıtlık nedeniyle yok olmuştu. Yerleştirme, yerel bitkilerin kesilmiş baskılarının yanında savaşçı ve hayvan portrelerinin dinlenir ve uyur halde bulunduğu kazılmamış bir alanı hatırlatıyor. Seramik parçalar ise Peru’dan yağmalanarak yurtdışındaki müzelere satılan ve halen bu müzelerde yer alan gerçek seramiklerin replikaları.

Claudio Martínez Garay (d. 1983, Ayacucho, Peru) Amsterdam’da yaşıyor ve çalışıyor. Yapıtları Peru’nun sosyo-politik hafızası ve tarihi ile bunların (gayri)resmi görsel arşivlerle –propaganda, ikonografi ve popüler imgeler gibi– olan ilişkilerini inceliyor. Sanatçı böylece yerleştirme ve videolarında geçmişi sorguluyor ve geçmiş hakkında tahminler yürütüyor. Son kişisel sergileri arasında ¡Kachkaniraqkun! / ¡Somos aún! / ¡We are, still! [¡Kachkaniraqkun! / ¡Somos aún! / ¡Biz, hâlâ!], Nova Section, Art Basel Miami (2018); I WILL OUTLIVE YOU. [SENDEN DAHA UZUN YAŞAYACAĞIM.], Grimm Gallery, New York (2018) bulunuyor. Katıldığı karma sergileri arasında ise Taming Y/Our Passion [Tutku/m/n/uzu Terbiye Etmek], Aichi Trienali, Japonya (2019); 12. Şanghay Bienali, Proregress—Art in an Age of Historical Ambivalence [Gerilerleme – Tarihsel Müphemlik Çağında Sanat], Power Station of Art, Şanghay, Çin (2018); 4. New Museum Trienali, Songs for Sabotage [Sabotaj Şarkıları], New Museum, New York (2018) bulunuyor.

SERGİLENEN ESERLER

Yaratıcı, 2019
Yerleştirme (yirmi parça kil, üç adet alüminyum üzerine sublimasyon baskı)
250 × 500 × 500 cm
Sanatçının ve GRIMM Amsterdam | New York’un izinleriyle.
GRIMM Amsterdam | New York’un destekleriyle sergilenmiştir.

Yukarı
madebycat ®