Kapat
Gönderiliyor...
Arşiv

Güncel Haberler

16. İstanbul Bienali’nin küratörü Nicolas Bourriaud | 09.05.2018 Bienalin 30. yaşına özel proje: Limited Editions | 24.03.2018 Opti ile Pesi: Komşuluk Şarkısı çocukları iki martının peşine takılarak bienali gezmeye davet etti | 17.01.2018 İstanbul Bienali'nin 30 yılı Istanbul Art News'ta - Özkan Cangüven | 07.08.2017 İstanbul Bienali'nin 30 yılı Istanbul Art News'ta - Ayşe Bulutgil | 07.08.2017 İstanbul Bienali'nin 30 yılı Istanbul Art News'ta - Anıl Aykan Barnbrook | 07.08.2017 'iyi bir komşu' billboard projesinin yeni durağı Moskova | 04.08.2017 Bienal afişlerini siz de pencerenize taşıyabilirsiniz | 28.07.2017 15. İstanbul Bienali’ne katılacak sanatçılar açıklandı | 25.07.2017 İstanbul Bienali'nin 30 yılı Istanbul Art News'ta - Bige Örer | 17.07.2017 İstanbul Bienali'nin 30 yılı Istanbul Art News'ta - Tuna Ortaylı | 17.07.2017 İstanbul Bienali'nin 30 yılı Istanbul Art News'ta - Ali Kazma | 14.06.2017 İstanbul Bienali'nin 30 yılı Istanbul Art News'ta - Bülent Eczacıbaşı | 05.06.2017 İstanbul Bienali'nin 30 yılı Istanbul Art News'ta - Oya Eczacıbaşı | 05.06.2017 İstanbul Bienali'nin 30 yılı Istanbul Art News'ta - Evrim Altuğ | 05.06.2017 'iyi bir komşu' billboard projesinin ikinci durağı, Limerick City Gallery of Art oldu | 29.05.2017 15. İstanbul Bienali sergi mekânları belli oldu | 22.05.2017 Bienale destek verirken ayrıcalıklardan yararlanın | 15.05.2017 14. İstanbul Bienali katılımcıları 13. Şarja Bienali’nde | 03.04.2017 Adrián Villar Rojas Metropolitan Sanat Müzesi’nde | 08.03.2017 "iyi bir komşu" billboard projesi İrlanda St. Patrick Festivali’nde | 01.03.2017 Jannis Kounellis hayatını kaybetti | 17.02.2017 Newsweek, 15. İstanbul Bienali’ni 2017’nin 'Seyahate Çıkmaya Değer” beş sergisi arasında gösterdi | 04.01.2017 15. İstanbul Bienali’nin başlığı ve kavramsal çerçevesi açıklandı | 07.12.2016 İlk kez 14. İstanbul Bienali’nde sergilenen 'Kırmızı/Kırmızı', şimdi MoMA’da | 12.08.2016 Cansu Çakar'ın sergisi Ürdün'de | 21.04.2016 15. İstanbul Bienali'nin küratörleri açıklandı | 13.04.2016 Bige Örer’e Whitechapel’dan davet | 18.03.2016 'Düşünce Formları' bienalin ardından Şikago'da | 11.01.2016 14. İstanbul Bienali sona erdi | 06.01.2016 14. İstanbul Bienali’nden haberler | 15.07.2015 14. İstanbul Bienali’nde tuzlu suyu keşfedin | 09.07.2015 Zaman Makinesi İle Renkli Bir Gezinti: Çocuklar İçin İstanbul Bienalleri’ | 30.06.2015 Bienal Özel biletleri satışa çıktı | 16.06.2015 14. İstanbul Bienali tüm şehri dalgalandırmaya hazırlanıyor | 20.05.2015 TUZLU SU: Düşünce Biçimleri Üzerine Bir Teori | 18.05.2015 Carolyn Christov-Bakargiev GAM Torino ve Castello di Rivoli'nin direktörlüğünü üstlendi | 15.05.2015

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Kamusal Sermaye programı 10-11 Mayıs'ta gerçekleştirildi

10-11 Mayıs 2013
Kamusal Sermaye

Kamusal Sermaye programında amacımız özel sermaye ve güncel sanat üretimi ile yeni 'kamu'ların yaratım/oluşum süreçleri arasındaki ilişkiyi* İstanbul’un büyüyen sanat ortamı bağlamında incelemek. Sanat pazarı güncel sanatın kamuya sunulma biçimlerini nasıl şekillendiriyor? Paranın ‘özerk’ sanatsal üretim üzerindeki etkileri neler? Sanat pazarının yapıları ile bugünün daha genel finansallaşma soru(n)ları arasında nasıl ilişkiler var?

Sanat simsarları, galeriler ve sanat fuarları tarafından teşvik edilen çeşitli hamilik modelleri var, ama bu modeller sanatçıların işine yarayacak hayatta kalma stratejileri ya da özgür üretim koşulları önermeyi başarıyor mu? Yoksa bunlar günümüz kapitalizmini belirleyen spekülatif finansal işlemlere paralel şekilde yapılanmış birer işletmeden mi ibaret? Sanatçıların, bireysel veya kolektif çalışma düzeninde yapıtları etrafında dönen parayı kontrol edebilecekleri alternatif yöntemler nelerdir?
  
Büyük finans yapılarının temelinde gerçekleşecek simyevi bir dönüşümle ortaya çıkacak ‘kamusal para’ gibi bir mefhumu hayal etmemiz mümkün olabilir mi?

*Türkiye bağlamında kamu daha çok devlete ait olanı ya da halkın bütününü anımsatsa da, biz burada kamu kavramını farklı, yeni bir açıdan düşünmeyi öneriyoruz. 'Yeni kamular yaratmak' terimiyle, farklı etnisite, inanç ve kültürden gelen çeşitli toplulukların, komünitelerin, sosyal ağların ve izleyicilerin ortak bir soru, amaç, eylem ya da etkinlik etrafında bir araya gelerek geçici birliktelikler oluşturmasından söz ediyoruz.

10 MAYIS CUMA
Yer: The Marmara Taksim, Ortaköy ve Beşiktaş Salonları
18.30 – 19.30
Sunum-performans: Vermeir & Heiremans, Sanat Evi Endeksi

Sanat Evi Endeksi kurgu ve gerçeğin kodlarını kullanarak, sanat ve emlak piyasalarını yüksek kazanç getiren bir finansal aracın içinde eriten ağ tabanlı bir ‘alet takımı’ sunuyor. Bu proje, -bir ev ya da bir sanat yapıtı gibi- saydam olmayan, hareketsiz ve kolay alınıp satılamayacak bir ürünün, son derece erişilebilir, dolayısıyla büyük sayıda yatırımcı için değerli sayılabilecek saydam ve  sanal bir yatırım aracına dönüşümünü inceliyor.

Sanat Evi Endeksi, sanatın değer üreticisi olarak konumunu eleştirel bir bakışla ortaya koymayı amaçlıyor. Vermeir & Heiremans, sanat, mimarlık, ekonomi ve hukuk arasındaki sembiyoz üzerine yürüttükleri uzun erimli araştırmayı sürdürerek, bu sunum-performanslarında Sanat Evi Endeksi’ni tasarlamak için gereken sanatsal ve ekonomik bağlamı sanat pazarının içinde ve ötesinde spekülatif bir yapı olarak üretiyorlar.

11 MAYIS CUMARTESİ
Yer: Salon İKSV
10.30 – 16.00

10.30 Giriş

11.00 – 12.00
Sunum: Alberto López Cuenca (Américas Puebla Üniversitesi, Meksika): İş, Duvarlar, Zenginlik: Sanatsal Emek ve Herkesin Erişebildiği Kaynaklar [the Commons]

Endüstri Devrimi’nden bu yana, sanatsal emeğin kapitalist pazar mantığı içerisindeki konumu belirsiz kaldı. Kapitalizmin belirlediği genel çalışma koşullarına dahil edilmiş olsa da, sanatsal emek bu koşullara her zaman riayet etmedi. Simgesel mallar pazarının mantığının bir parçası sayılsa da, bu pazar tarafından mutlak surette kontrol edilemedi.

Bu belirsizlik içerisinde, sanatsal emeğin tam da pazar mantığının tehdit ettiği şeyi, yani toplumsal zenginliği besleyecek toplumsal süreçleri harekete geçirme kapasitesi de yer alır. Kapitalizmin talep ettiği emeğin ve maddi kaynakların özelleştirilmesi fikrine zıt olarak, toplumsal zenginlik –fikirlerden toprağa ve bilgisayar yazılımlarına– paylaşılan ve aidiyeti ortak şeylerden oluşur. Küresel finansal ekonominin belirlediği koşullar içerisinde, sanatsal emeğin yine de bu kolektif zenginliği artırmaya yönelik çalışıp çalışamayacağını değerlendirmek son derece önemli.

12.00-13.30
Sunum: Suhail Malik (Goldsmiths Koleji, Londra Üniversitesi): Güncel Sanat / Pazar / İktidar

Tartışma: Haldun Dostoğlu (Galeri Nev İstanbul)

Güncel sanat pazarı kültürü nasıl şekillendiriyor? Bir çok bağlamda güncel sanat pazarının sanatın görünürlüğü ve dolaşımı üzerinde herkesçe bilinen bir etkisi var, ama bu etkinin nasıl gerçekleştiğiyle ilgili bilgimizin büyük kısmı son derece bulanık. Güncel sanat pazarında gerçekleşen işlemlerin, güncel sanatın ilgi çekebildiği toplumlarda iktidarın elit sermaye birikimine pay edilmesine ne kadar destek olduğunu; diğer bir deyişle, güncel sanatın, bu sanat etrafında şekillenen pazarın ve bu pazarı takip eden kamusal sanat kurumlarının hep birlikte, giderek daha da merkezileşen elit sermaye birikimine tabi bir sivil kültürün inşasına nasıl yardım ettiğini ve bu merkezileşmeyi ortadan kaldıramasa da önüne geçebilecek siyasi kaynakları nasıl etkisiz kıldığını belirlemek ise daha da güç.


14.00-16.00
Panel: Kamusal kurum/Özel sermaye

Sanatçıları destekleyen ve yapıtlarını sergileyen kurumlar giderek artan bir oranda özel sponsorluklara muhtaç hale geliyor. Bu değişen kaynak yaratma koşulları, sanatsal üretim ve güncel sanatın sergilendiği ve yaygınlaştırıldığı kurumlar üzerinde nasıl bir etki yaratıyor? Sponsorluk ve çeşitli hamilik biçimleriyle işbirliği –koleksiyoner çevrelerinden müzayede evlerine– sanatın izleyiciye ve topluma sunumunu nasıl etkiliyor? Sanat kurumları özel şirketler tarafından finanse edilmelerine rağmen kamu yararını hedeflemeye devam edebilir mi? Bu durum, bu kurumların programlarının oluşturulmasında bir şirket yaklaşımının geliştirilmesine sebep olur mu?

Katılımcılar:
Vasıf Kortun/SALT, İstanbul
Maria Lind/Tensta Konsthall, Stokholm
Barnabás Bencsik /Ludwig Müzesi, Budapeşte
Kuba Szreder / Free/Slow University of Warsaw
(Özgür/Yavaş Üniversite), Varşova

Rezervasyon için: rezervasyon@iksv.org

ÖZGEÇMİŞLER:

Vermeir & Heiremans çalışmalarına Brüksel’de devam ediyor. Vermeir & Heiremans 2006 yılında sanat, mimarlık, ekonomi ve hukuk arasındaki dinamik ilişkiyi inceleyen A.I.R  (“artist in residence” veya “misafir sanatçı”) başlıklı ortak bir proje geliştirdi. Bu proje, sanatçıların içinde yaşadığı özel ortamı bir sanat yapıtı olarak tanımlayarak ev içini kamusal bir alana dönüştürüyor. İzleyici “sanat evi”ni fiziksel olarak değil, sunum, sergi, video işleri gibi “aracı uzantılar” yoluyla deneyimliyor.

Vermeir & Heiremans’ın yapıtları, aralarında 10. İstanbul Bienali (2007), Arnolfini Güncel Sanat Merkezi, Bristol (2009), Frankfurter Kunstverein (2009), Kassel Belgesel Film Festivali (2009), Nam June Paik Sanat Merkezi, Seul (2010), ARGOS Sanat ve Medya Merkezi, Brüksel (2012), EXTRA CITY Sanat Merkezi, Anvers (2012), 7. Shenzhen Heykel Bienali (2012) ve Manifesta 9’un (Genk, 2012) bulunduğu mekânlarda ve etkinliklerde sergilendi.

Alberto López Cuenca Meksika’daki Américas Puebla Üniversitesi Beşeri Bilimler Bölümü’nde öğretim üyesi. Güncel sanat kuramı ve felsefe dersleri veren Cuenca, felsefe doktorasını Madrid Otonom Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra, Columbia Üniversitesi’nde ve Londra Goldsmiths Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak bulundu. Cuenca’nın araştırma alanları arasında güncel sanat kuramı, fikri mülkiyet ve yeni kültürel biçimler, yaratıcı emek ve post-Fordizm yer alıyor. Cuenca bu konular üzerine, özellikle Latin Amerika’da birçok makale yayımladı ve dersler verdi. Cuenca iki kitabın editörlüğünü üstlendi: Propiedad intelectual, nuevas tecnologías y libre acceso a la cultura [Fikri mülkiyet, yeni teknolojiler ve kültüre ücretsiz erişim] (Centro Cultural de España/UDLAP, 2008) ve ¿Desea guardar los cambios? Propiedad intelectual y nuevas tecnologías [Değişiklikleri kaydet? Fikri mülkiyet ve yeni teknolojiler] (CCE Córboba, 2009).

Suhail Malik ekonomi politik, kuram ve sanatın önermeleri üzerine yazılar yazıyor. Malik, Güzel Sanatlar master programının eş-yöneticisi olduğu Goldsmiths Koleji, Londra Üniversitesi’nde Eleştirel Araştırmalar dersi veriyor. Malik, 2012-2013 akademik yılı için, halihazırda New York Bard Üniversitesi’nde Küratöryel Araştırmalar Merkezi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulunuyor. Son dönem yayınları arasında, The Politics of Neutrality: Constructing a Global Civility [Tarafsızlığın Siyaseti: Küresel bir Sivilliğin İnşası], The Human Snapshot [İnsanın Enstantanesi] içinde (2013); “Tainted Love: Art’s Ethos and Capitalization”[Lekeli Aşk: Sanatın Ahlakı ve Sermayelendirilmesi] (Andrea Phillips ile birlikte), Art and Its Commercial Markets [Sanat ve Ticari Pazarları] içinde (2012); “Image-Nonimage-War”[İmge-İmge Olmayan-Savaş], Ekfrase içinde (2012); “Why Art? The Primacy of Audience” [Neden Sanat? İzleyicinin Önceliği] Global Art Forum, Dubai (2011); “Educations Sentimental and Unsentimental: Repositioning the Politics of Art and Education” [Duygusal ve Duygusal Olmayan Eğitim: Sanat ve Eğitim Siyasetlerini Yeniden Konumlandırmak], Redhook Journal içinde (2011) ve “Screw (Down) The Debt: Neoliberalism and the Politics of Austerity” ][Kahrolsun (Sabitlensin) Borcumuz: Neoliberalizm ve Tasarruf Politikaları], Mute içinde (2010) sayılabilir.

Haldun Dostoğlu 1951 yılında Ankara’da doğdu. 1976’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 1976-1984 yılları arasında önce Ankara, ardından Philadelphia’da mimarlık yaptı. 1984 Mayıs ayında Ankara’da Ali Artun ile birlikte Galeri Nev’i kurdu. 1987 yılında ise İstanbul Galeri Nev’i açtı.

Erol Akyavaş, Nejad Devrim, Alev Ebüzziya retrospektif sergileri ile, “Mehmet Güleryüz 25. Sanat Yılı”, “Çağa Koleksiyonu-Günyüzü”, “Gök Kuşağında iki Kuşak – Fahrelnissa Zeid, Nejad Devrim” sergilerinin küratörlüğünü yaptı.

Mehmet Güleryüz, Erol Akyavaş, Canan Tolon, İnci Eviner, Mubin Orhon monografik kitapları ile 100’e yakın sanatçı katalogunun editörlüğünü üstlendi. Birçok özel koleksiyonun kurulumuna danışmanlık yaptı. 1987 -2013 yılları arasında İstanbul Galeri Nev’de 200’e yakın sergi organize etti.

Vasıf Kortun, deneysel düşünce ve araştırmaya yönelik yenilikçi programlar geliştiren kültür kurumu SALT’ın Araştırma ve Programlar Direktörü’dür. Güncel sanat, kültür kurumları ve sergi pratikleri üzerine Nuova Accademia di Belle Arti Milano (NABA)’da ders vermektedir. International Committee of ICOM for Museums and Collections of Modern Art (CIMAM) 2010-2013 dönemi yönetim kurulu üyeliğine seçilen Kortun, 2005 yılından bu yana Foundation for Arts Initiatives yönetim kurulu üyesidir ve NABA’nın danışma kurulundadır.  Kortun’un 2012-2013 yıllarında konferans verdiği uluslararası kurumlar arasında, Tokyo Wonder Site (Japonya), Raw Material Company (Senegal), Houston Museum of Fine Arts ve Canadian Center for Architecture (Kanada) yer almaktadır. 2013 yılında uluslararası güncel sanat fuarı ARCO’ya konuk ülke olarak katılan Türkiye’nin küratörlüğünü yapan Kortun, Torino’da düzenlenen Artissima fuarının “Back to the Future” Küratöryel Komitesi’nde görev aldı. Kortun, 2011 Venedik Bienali’nde Birleşik Arap Emirlikleri Pavyonu küratörüydü.

Maria Lind 1966’da doğdu. Stokholm’de yaşayan Lind, küratör, sanat eleştirmeni ve Stokholm’deki Tensta Konsthall’ın yöneticisi. Lind, 2005 ile 2007 yılları arasında Stokholm’deki Iaspis Uluslararası Görsel Sanatçılar Programı’nın yöneticiliğini ve 2008 ile 2010 yılları arasında Bard College’de Küratöryel Araştırmalar Merkezi’nin lisansüstü programının yöneticiliğini yaptı. Lind, 2002 ile 2004 yılları arasında Kunstverein München’ın yöneticiliğini, 1997 ile 2001 yılları arasında Stokholm’deki Moderna Museet’in küratörlüğünü ve 1998’de Manifesta 2’nin eşküratörlüğünü yürüttü. Makaleleri birçok gazete ve dergide yayımlandı, katalog ve çeşitli yayınlar için yazılar yazdı. Son dönemde editörlüğünü yaptığı yayınlar arasında Contemporary Art and Its Commercial Markets: A Report on Current Conditions and Future Scenarios [Güncel Sanat ve Ticari Pazarları: Mevcut Koşullar ve Gelecek Senaryoları Üzerine Bir Rapor] ve Performing the Curatorial: With and Beyond Art [Küratörlük Performansı: Sanat İle ve Sanatın Ötesinde] (Sternberg Press) yer almaktadır. Lind, 2009 yılında Walter Hopps Küratöryel Başarı Ödülü’ne layık görüldü. Sternberg Press 2010 yılında Selected Maria Lind Writing başlığı altında Lind’in makalelerinden seçmeler yayımladı.

Barnabás Bencsik 1964 yılında doğdu. Budapeşte’de yaşayan ve çalışan küratör, Budapeşte ELTE Üniversitesi’nde sanat tarihi dalında öğrenim gördü. Bencsik, 1990 ile 1999 yılları arasında Budapeşte’de Studio Gallery’nin yöneticiliğini yaptı. 1993 ile 1995 yılları arasında ise Budapeşte’de Soros Güncel Sanat Merkezi’nin görsel sanatlar program koordinatörlüğünü yürüttü. 1999 ile 2001 yılları arasında Budapeşte’de Trafo Gallery’de çalıştı. Műcsarnok|Kunsthalle’nin şef küratörlüğünde bulundu. 2001-2002 yıllarında Budapeşte MEO-Güncel Sanat Koleksiyonu’nun sanatsal direktörlüğünü yaptı. 2002 yılından bu yana bağımsız küratör olarak çalışıyor. ACAX|Agency for Contemporary Art Exchange (acax.hu) adlı kurumun kurucusu ve 2006 yılından bu yana yöneticisi. Bencsik 2008 yılının Mart ayında, 2008-2013 dönemi için Budapeşte Ludwig Güncel Sanat Müzesi’nin yöneticisi olarak atandı.

Kuba Szreder Polonya’nın Kraków şehrindeki Jagiellonian Üniversitesi’nde sosyoloji öğrenimi gördü. Bağımsız bir küratör olarak çalışmaktadır. Szreder’ın yürüttüğü disiplinlerarası projeler kamusal alanla yoğun bir etkileşime giriyor ve sanatsal pratikleri, farklı kültürel üretim biçimleri ve eleştirel bir toplum incelemesiyle bir araya getiriyor. Szreder 2009 yılında Varşova Özgür/Yavaş Üniversitesi’ni kurdu ve o günden bu yana Bęc Zmiana Vakfı ile yakın bir işbirliği içerisinde çalıştı. Kuba Szreder’in araştırmaları sanatsal aygıt ve bu aygıtın günümüz kapitalizmi içerisindeki konumu hakkında eleştirel bir düşünce geliştirme etrafında yoğunlaşıyor. 2009 yılı güz yarıyılında Loughborough Üniversitesi Sanat Okulu’nda pratik-temelli doktora çalışmasına başladı. Szreder doktorasında, proje üretiminin resmi ve ekonomik boyutlarını ve bunların “bağımsız” küratöryel pratikler üzerine etkisini inceliyor.

13. İstanbul Bienali Kamusal Programı: Kamusal Simya

Eşküratörler: Fulya Erdemci ve Andrea Phillips
Düzenleyen: İstanbul Kültür Sanat Vakfı

13. İstanbul Bienali’nin Kamusal Simya başlıklı kamusal programı kamusallığın sanatsal ve siyasi bir araç olarak küresel finansal emperyalizm ve yerel toplumsal kırılma bağlamında nasıl tekrar kullanıma sokulabileceğini inceliyor. Şubat-Kasım 2013 tarihleri arasında düzenlenecek bir dizi konuşma, atölye, seminer, performans ve şiir okumaları, hem Türkiye’de hem de dünyanın dört bir yanında basmakalıp ‘kamu’ kavramını dönüştüren siyasi ve şiirsel simyanın nasıl işlediğini araştıracak.

Gelecek etkinlikler:

Nasıl Kamusal Özne Olunur? 14-15 Eylül 2013
Geleceğin Kamuları/Yeni Kolektifler 1-2 Kasım 2013


Kamusal Sermaye, Bige Örer/ Fulya Erdemci/ Dr. Andrea Philipps: Giriş


Kamusal Sermaye, Alberto López Cuenca: İş, Duvarlar, Zenginlik: Sanatsal Emek ve Herkesin Erişebildiği Kaynaklar [the Commons]


Kamusal Sermaye, Suhail Malik: Güncel Sanat / Pazar / İktidar, Tartışma: Haldun Dostoğlu


Kamusal Sermaye, Vasıf Kortun / Barnabás Bencsik /Kuba Szreder /Maria Lind : Kamusal kurum/Özel sermaye*

* Maria Lind'in konuşması konuşmacının isteği doğrultusunda yayınlanmamıştır.