Kapat
Gönderiliyor...
Arşiv

Güncel Haberler

16. İstanbul Bienali’nin küratörü Nicolas Bourriaud | 09.05.2018 Bienalin 30. yaşına özel proje: Limited Editions | 24.03.2018 Opti ile Pesi: Komşuluk Şarkısı çocukları iki martının peşine takılarak bienali gezmeye davet etti | 17.01.2018 İstanbul Bienali'nin 30 yılı Istanbul Art News'ta - Özkan Cangüven | 07.08.2017 İstanbul Bienali'nin 30 yılı Istanbul Art News'ta - Ayşe Bulutgil | 07.08.2017 İstanbul Bienali'nin 30 yılı Istanbul Art News'ta - Anıl Aykan Barnbrook | 07.08.2017 'iyi bir komşu' billboard projesinin yeni durağı Moskova | 04.08.2017 Bienal afişlerini siz de pencerenize taşıyabilirsiniz | 28.07.2017 15. İstanbul Bienali’ne katılacak sanatçılar açıklandı | 25.07.2017 İstanbul Bienali'nin 30 yılı Istanbul Art News'ta - Bige Örer | 17.07.2017 İstanbul Bienali'nin 30 yılı Istanbul Art News'ta - Tuna Ortaylı | 17.07.2017 İstanbul Bienali'nin 30 yılı Istanbul Art News'ta - Ali Kazma | 14.06.2017 İstanbul Bienali'nin 30 yılı Istanbul Art News'ta - Bülent Eczacıbaşı | 05.06.2017 İstanbul Bienali'nin 30 yılı Istanbul Art News'ta - Oya Eczacıbaşı | 05.06.2017 İstanbul Bienali'nin 30 yılı Istanbul Art News'ta - Evrim Altuğ | 05.06.2017 'iyi bir komşu' billboard projesinin ikinci durağı, Limerick City Gallery of Art oldu | 29.05.2017 15. İstanbul Bienali sergi mekânları belli oldu | 22.05.2017 Bienale destek verirken ayrıcalıklardan yararlanın | 15.05.2017 14. İstanbul Bienali katılımcıları 13. Şarja Bienali’nde | 03.04.2017 Adrián Villar Rojas Metropolitan Sanat Müzesi’nde | 08.03.2017 "iyi bir komşu" billboard projesi İrlanda St. Patrick Festivali’nde | 01.03.2017 Jannis Kounellis hayatını kaybetti | 17.02.2017 Newsweek, 15. İstanbul Bienali’ni 2017’nin 'Seyahate Çıkmaya Değer” beş sergisi arasında gösterdi | 04.01.2017 15. İstanbul Bienali’nin başlığı ve kavramsal çerçevesi açıklandı | 07.12.2016 İlk kez 14. İstanbul Bienali’nde sergilenen 'Kırmızı/Kırmızı', şimdi MoMA’da | 12.08.2016 Cansu Çakar'ın sergisi Ürdün'de | 21.04.2016 15. İstanbul Bienali'nin küratörleri açıklandı | 13.04.2016 Bige Örer’e Whitechapel’dan davet | 18.03.2016 'Düşünce Formları' bienalin ardından Şikago'da | 11.01.2016 14. İstanbul Bienali sona erdi | 06.01.2016 14. İstanbul Bienali’nden haberler | 15.07.2015 14. İstanbul Bienali’nde tuzlu suyu keşfedin | 09.07.2015 Zaman Makinesi İle Renkli Bir Gezinti: Çocuklar İçin İstanbul Bienalleri’ | 30.06.2015 Bienal Özel biletleri satışa çıktı | 16.06.2015 14. İstanbul Bienali tüm şehri dalgalandırmaya hazırlanıyor | 20.05.2015 TUZLU SU: Düşünce Biçimleri Üzerine Bir Teori | 18.05.2015 Carolyn Christov-Bakargiev GAM Torino ve Castello di Rivoli'nin direktörlüğünü üstlendi | 15.05.2015

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

13. İstanbul Bienali Kamusal Programı: Kamusal Simya

Kamusal Simya

İstanbul’da kamusallığı yeniden düşünmek

13. İstanbul Bienali’nin kamusal programı kamusallığın sanatsal ve siyasi bir araç olarak küresel finansal emperyalizm ve yerel toplumsal kırılma bağlamında nasıl tekrar kullanıma sokulabileceğini inceliyor. Şubat-Kasım 2013 tarihleri arasında düzenlenecek bir dizi konuşma, atölye, seminer, performans ve şiir okumaları, hem Türkiye’de hem de dünyanın dört bir yanında basmakalıp ‘kamu’ kavramını dönüştüren siyasi ve şiirsel simyanın nasıl işlediğini araştıracak.

Günümüzde ‘kamu/sal/lık’ fikri aşırı tepkiler doğurabiliyor – bu tepkiler dini, finansal, devletsel ve coğrafi farklar tarafından belirleniyor. Bazıları kamu fikrini devlete yalvaran birleşmiş bedenlerden oluşan, sınıflandırma ve sınırlandırmaya yardımcı olmak için yaratılmış benzerleştirici ideolojik bir makine, güçlünün zayıf üzerinde tahakküm kurmak için kullandığı bir araç olarak görüyor. Diğerleri ise kamunun parçası olmanın bir vatandaşlık hakkı olduğunu vurgulayarak, bunun otokratik idareye yönelik görkemli bir direniş ve güçlü bir muhalefet aracı olarak kullanılabileceğine işaret ediyorlar. Her iki bakış açısı da giderek hızlanan sanallaştırma döngülerinde dolaşıma sokulan, tarihsel ve güncel, güçlü bir imgenin gölgesinde: Kendilerine bir alan talep etmek için bir arada hareket eden bedenlerin –bir davayı ya da hakkı desteklemeyi veya bunlara karşı çıkmayı seçen vatandaşların-, -kaderleri çoğunlukla ya sistemin parçası haline gelmek (uygarlık) veya  şiddetle bastırılmak (barbarlık) olan coşkulu, korku dolu, kahraman ve siyasi öznelerin imgesi . Kamuyu, kamuları düşünme ve yaratmanın alternatif yöntemleri nelerdir? Bu sorular İstanbul bağlamında ne gibi özellikler kazanmaktadır?

Günümüzde birçok sanatsal, felsefi ve siyasi pratiğin satır aralarında farklı bir kamusallık  anlayışına tanık olmak mümkündür. Burada, yekpare bir kamu anlayışı yerini yaratıcı, esnek, çekici ve performatif, çeşitli şekillerde dağılmış, tekilleşmiş ve bir ağ içerisinde konumlanmış bir özneye, stratejik ve sanal anlamda bir görünüp bir kaybolan bir özneye bırakmıştır. Bu kamu, somut olarak dijital yaratıcı halklar?) faaliyetlerinde, ya da daha belirsiz bir biçimde Batı’daki birçok kentte Occupy hareketi çevresinde bir araya gelen bir dizi öznede vücut bulabilir. Bu örnekler, birçok sanatsal ve küratöryel proje gibi, özel ve kamusal, aktör ve izleyici, yaratıcı ve alıcı arasındaki uzamsal ve toplumsal ikilikleri reddetmeyi veya deneye tabi tutmayı hedeflerken, bir yandan da devreye soktukları kamu modeli öylesine esnek bir müşterekliğe sahiptir ki, tarihsellikten kopma riskiyle ve sıklıkla da aslında bertaraf etmeye çalıştığı dolambaçlı çıkarcılığın değerlerini yeniden üretme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır.

Böylesi geçici toplumsal ve öznel angajmanlar, kamuya yönelik çeşitli devlet ve hükümet kaynaklı müdahalelere güçlü bir alternatif oluştursa da, sürdürülebilir değişim için sözkonusu olan asıl meseleleri – ve bunun için gerekli olan yatırımın süresini- kavramakta sıklıkla başarısızlığa uğramaktadır. Sanatçı, mimar, şehir planlamacıları ve politikacıların kamusal alanının “içine” yönelik iyi niyetli müdahaleleri çoğu zaman hemen sermayeye çevrilirken, kamusal ilişkilerimizi – öznelerin ilişkilerini ve öznelerarası ilişkileri- paylaşmayı öğrenmemiz gereken mekanlarda, keşfetmemiz gereken ortak üretim yöntemleriyle birlikte nasıl yeniden değerlendiririz?

Kamular belirli bir yerde, eksiksiz, hazır, sessiz sedasız durmuyor; örneğin şehirde ya da meydanlarda kendilerine ayrılmış alanlarda, önceden tanımlanmış kanunlar adına, toplu halde ve uyum içerisinde hareket etmeye hazır beklemiyorlar. Aksine, kamular bizim öznel, politik taleplerimizle oluşur. Sermayenin büyücülüğü üzerine yazan Isabelle Stengers ve Philippe Pagnarre, maddelerin en maddesizinin, kârın korkutucu derecede incelikli, yaratıcı ve özgün biçimlerde cisimleştiği finanslaşmanın sihirli gücünden bahsediyorlar [Philippe Pagnarre ve Isabelle Stengers, Capitalist Sorcery [Kapitalist Büyücülük] (New York: Palgrave Macmillan, 2011)].  Bu sürecin işleyişine caddelerin aniden dönüştüğü, burada yeni bir köprünün şurada yeni bir alışveriş merkezinin mucizevi bir şekilde belirdiği İstanbul’da tanık oluyoruz. Öte yandan, Stengers ve Pagnarre bu finansal simyayı baş aşağı çevirerek büyücülüğü kolektif, toplumsal cinsiyete dair, sürgün edilmiş ve çoğunlukla anonimleşmiş tarihsellikleriyle birlikte bir antikapitalizm biçimi olarak yeniden sahipleniyorlar. Kamunun temel malzemesinin ve genel geçer bilgisinin dönüştürücü sıfatıyla kullanıldığı benzer bir simyayı kamusallık adına tartışmaya ve uygulamaya başlayabilir miyiz? Bu kamusallığı bize belli davranış biçimlerini dayatan bir simya olarak değil, kamusallığa dair bize özgü algımızı yeniden edinmemizi, şehirde ödün vermeden ve rahatsızlık hissetmeden yaşamamızı ve kendi değerlerimizi kınanmadan ortaya koymamızı sağlayacak bir simya olarak hayal edebilir miyiz?

Kamusal Simya Programı

Kamusal program bienalin açılışına kadar ve bienal boyunca aşağıda belirtilen hafta sonlarında gerçekleştirilecek. Bu hafta sonlarından her birinde konuşmalar, atölyeler, seminerler, performanslar ve şiir okumaları gerçekleştirilecek. Her etkinlik kümesi kamusal dönüşümün potansiyel ya da halihazırda var olan bir boyutuna odaklanacak:

8-10 Şubat 2013
Şehri kamusallaştırmak
22-23 Mart 2013
Kamuya Hitap Etmek
10-11 Mayıs 2013
Kamusal Sermaye
14-15 Eylül 2013
Nasıl kamusal özne olunur?
1-2 Kasım 2013
Geleceğin Kamuları/Yeni Kolektifler

8-10 Şubat 2013
Şehri Kamusallaştırmak

Birbirine rakip siyasal tarih katmanlarıyla İstanbul’un yapısı, , İmparatorluk döneminden Cumhuriyet’e, gayriresmi olandan resmi olana karmaşık kamusal alan kavramlarının izlerini görünür kılar. Bugün ise İstanbul muazzam bir sermaye yatırımıyla dönüştürülüyor ve bu dönüşüm tarihsel ve kültürel çeşitlilik taşıyan mahalleleri yok ediyor. Bu bağlamda, tartışmamızın başlangıç noktası İstanbul’un kentsel dönüşümünün toplumsal ve kültürel etkisi ve kentlilerin buna tepkileri olacak. Bu dönüşümün işleyiş biçimini ve kültürel endüstrilerin bu dönüşümde oynadığı rolü sorgulamayı amaçlıyoruz. Demokratik, asağıdan-yukarıya bir müzakerenin mekanı neresi olabilir?

22-23 Mart 2013
Kamuya Hitap Etmek

Bu başlık altındaki etkinliklerin amacı kentte konuşma ve dinleme eylemleri, söz hakkı, farklı seslerin yerleşiklik kazanmasında müzik ve şiirin rolü ve medyanın kamusal forumlar oluşturmadaki önemli rolünün incelenmesi olarak belirlendi. Örneğin Çin’de medya ile ilgili hakların “açılması”na yönelik çağrılar, Türkiye’deki medyanın ifade özgürlüğü ve Birleşik Krallık’ta medyanın özel kişilerin haklarını ihlal etmesi gibi tartışmalar bağlamında, bugün ifade özgürlüğünü nasıl tanımlamalı? Kamusal seslerin yeni biçimler geliştirmesinde sosyal medya nasıl bir rol oynamaktadır?

10-11 Mayıs 2013
Kamusal Sermaye

Bu başlık altındaki etkinlikler İstanbul’un gelişen sanat pazarı bağlamında özel sermaye ile kamular yaratma (making of publics) düşüncesi arasındaki ilişkiyi inceleyecek. Sanat pazarı çağdaş sanatın kamuya sunulma biçimlerini nasıl etkiliyor? Para “özerk” sanatsal üretimi nasıl etkiliyor? Sanat pazarının yapıları günümüzün daha geniş bir çerçevedeki finansallaşma meseleleriyle nasıl bir ilişki içinde? Yüksek finansı temel malzeme olarak kullanıp simya yoluyla ”kamusal para”ya dönüştürmek hayallere sığar mı?

14-15 Eylül 2013
Nasıl kamusal özne olunur?

Yeni kamular yaratma konusundaki kararlılık, özneyi bir yazar, oyuncu ve diğer seslerle omuz omuza eyleme geçen bir ses olarak düşünmek demektir. Bu fikir, sanatın üretim ve sergilenme biçimlerini kavrayışımız açısından olağanüstü sonuçlar doğurur. Sanat yeni konumların ve öznelliklerin inşasına yardım edebilir mi? Aynı anda hem bir hem kolektif olmak nasıl bir sihir barındırır?

1-2 Kasım 2013
Geleceğin Kamuları/Yeni Kolektifler

Kamusal programin son bölümü, kamusallığın yeni siyasi paradigmaları bağlamında etkinlikler, eylemler ve sergiler gerçekleştirmenin biçim ve yöntemini dönüştürenlere odaklanan ve kültürel üretimin gelecekteki modelleri üzerine düşünen bir araştırmayi hedefliyor. Kamusal alanın yeni simyacılarına bir çağrı!

Kamusal Simya kitabı
Bu etkinlikler programı için özel olarak yazılan metinler ve sanatsal katkılar içerecek kamusal program kitabı 13. İstanbul Bienali’nin açılışına paralel olarak yayımlanacak.

Sanat üzerine nasıl yazılır?
Kamusal program kapsamında yeni sanat eleştirmenlerine yönelik “Sanat Yazarlığı” atölye çalışması düzenlenecek. Bienalin küratöryal ekibiyle çalışacak yazarların, atölye kapsamında sanatsal ve küratöryal projeler üzerine geliştirecekleri yeni metinler, bienalin açılışına kadar ve bienal boyunca çevrimiçi bir platformda yayımlanacak. Katılımcıları, açık çağrıyla belirlenecek atölyeyle ilgili ayrıntılı bilgilere buradan ulaşılabilir.